InfoLex imobiliar – completare legea locuintelor

| Info utile | August 15, 2012

L nr. 145 publicat in M.Of. nr. 439 din data: 09/09/99 Lege nr. 145 din 27 iulie 1999 pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996 Art. I. – Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a [...]

1,227 Total afisari, 1 astazi

InfoLex imobiliar – legea fondului funciar

| Info utile | August 15, 2012

L nr. 18 publicat in M.Of. nr. 037 din data: 02/20/91 L18/1991 Legea fondului funciar CAP. 1 Dispozitii generale ART. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe bază caruia sint detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei. Art. 2. In functie de [...]

1,114 Total afisari, 2 astazi

InfoLex imobiliar – legea creditului ipotecar

| Info utile | August 15, 2012

Legea nr. 190 publicat in M.Of. nr. 611 din data: 12/14/99 CAPITOLUL I Creditul ipotecar si garantarea lui Art. 1. – In conditiile prezentei legi, creditul ipotecar pentru investitii imobiliare desemneaza acel tip de credite acordate de institutii financiare autorizate, destinat sa finanteze construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala sau [...]

1,083 Total afisari, 1 astazi

InfoLex imobiliar – circulatia juridica a terenurilor

| Info utile | August 15, 2012

Legea nr. 54 publicat in M.Of. nr. 102 din data: 03/04/98 privind circulatia juridica a terenurilor Art. 1. – Terenurile proprietate privata, indiferent de titularul lor, sunt si raman in circuitul civil. Ele pot fi instrainate si dobandite cu respectarea dispozitiilor din prezenta lege. Art. 2. – (1) Terenurile situate in intravilan si extravilan pot [...]

1,041 Total afisari, 1 astazi

InfoLex imobiliar – legea caselor nationalizate

| Info utile | August 15, 2012

L nr. 112 publicat in M.Of. nr. 279 din data: 11/29/95 L112/1995 Lege pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului Art. 1. Fostii proprietari persoane fizice ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute ca atare in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, [...]

1,193 Total afisari, 1 astazi

InfoLex imobiliar – completarea legii vanzarii locuintelor

| Info utile | August 15, 2012

Legea nr. 79 publicat in M.Of. nr. 087 din data: 05/09/97 LEGE pentru modificarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I. Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii [...]

949 Total afisari, 2 astazi

InfoLex imobiliar – legea vanzarii locuintelor

| Info utile | August 15, 2012

Legea nr. 85 publicata in M.Of. nr. 180 din data: 07/29/92 Art. 1. Locuintele construite din fondurile statului pot fi cumparate de titularii contractelor de inchiriere, cu plata integrala sau in rate a pretului, in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie si ale prezentei legi. Sint exceptate [...]

1,288 Total afisari, 1 astazi

InfoLex imobiliar – legea locuintelor

| Info utile | August 15, 2012

L nr. 114 publicat in M.Of. nr. 393 din data: 12/31/97 Republicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 393 din 31 decembrie 1997 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare si administrare a locuintelor are la baza urmatoarele principii: Accesul liber si neingradit la locuinta este un drept al fiecarui cetatean. [...]

1,085 Total afisari, 2 astazi

Contract colaborare agentii imobiliare

| Tip Contracte | August 15, 2012

DATAT _____._____.20____ S.C. _____________ S.R.L. în calitate de Colaborator şi S.C. ____________________________ S.______ în calitate de Beneficiar CONTRACT DE COLABORARE Astăzi, _____._____.20____, între: S.C. __________________________ S._______., persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul în ______________________________________________________, Cod Unic de Înregistrare – ______________, număr de ordine la Oficiul Registrului Comerţului ______________ – J_____/________/________, cont bancar nr. _____________________________ [...]

2,931 Total afisari, 4 astazi

Documente racordare gaz – cerere debit

| Info utile | August 15, 2012

Domnule Director,     Subsemnatul , domiciliat in localitatea ____________, Strada , nr. ____ , bl. ____ , sc. _____ , ap. ____,  va rog a-mi comunica debitul inventariat la adresa mai sus mentionata, conform inventar an _______. Mentionez ca vechiul proprietar a fost . Va multumesc.         Data:       [...]

1,041 Total afisari, 1 astazi

Pagina 1 din 3123››

Anunturi sponsorizate


Categorii articole blog