Contract colaborare agentii imobiliare

| Tip Contracte | August 15, 2012

DATAT _____._____.20____ S.C. _____________ S.R.L. în calitate de Colaborator şi S.C. ____________________________ S.______ în calitate de Beneficiar CONTRACT DE COLABORARE Astăzi, _____._____.20____, între: S.C. __________________________ S._______., persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul în ______________________________________________________, Cod Unic de Înregistrare – ______________, număr de ordine la Oficiul Registrului Comerţului ______________ – J_____/________/________, cont bancar nr. _____________________________ [...]

2,929 Total afisari, 2 astazi

Procura administrare inclusiv vanzare imobil

| Tip Contracte | August 14, 2012

PROCURĂ Subsemnatul …………………………………………………………. cetăţean ………………………………………., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………., seria ……….. nr. ………………………. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………….., cod numeric personal …………………………………………….., împuternicesc prin prezenta [...]

750 Total afisari, 1 astazi

Procura administrare imobil

| Tip Contracte | August 14, 2012

 PROCURĂ DE ADMINISTRARE IMOBIL     Subsemnatul …………………………………………………………… cetăţean …………………………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………….., cod numeric [...]

727 Total afisari, 1 astazi

Contract schimb imobiliar

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE SCHIMB Încheiat astăzi ………….. la ……………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. ……………………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………, str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ……………………. sector/judeţ …………………….., fiul lui ……………………………………… şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria [...]

763 Total afisari, 1 astazi

Contract intermediere vanzare

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE INTERMEDIERE PENTRU VANZARE Nr. __________ din ____/____/______   Intervenit intre: A. Dl./dna. _______________________________ in calitate de _____________ angajat la SC _________________ SRL, cu sediul in _________________, reprezentata legal prin ___________________ avand functia de __________________, si, B. Dl./dna. _______________________________ cu domiciliul in __________, str. ______________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, posesor al B.I [...]

839 Total afisari, 1 astazi

Contract intermediere cumparare

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE INTERMEDIERE PENTRU CUMPARARE Nr. __________ din ____/____/______   Intervenit intre: A. Dl./dna. _______________________________ in calitate de _____________ angajat la _________________, cu sediul in ________, str. ______________, nr. _____, reprezentata legal prin ____________________________ avand functia de ___________________, si, B. Dl./dna. _______________________________ cu domiciliul in __________, str. ______________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, posesor [...]

769 Total afisari, 1 astazi

Contract inchiriere

| Tip Contracte | August 14, 2012

  CONTRACT DE INCHIRIERE   ziua ____, luna ___, anul _______   I. PARTILE CONTRACTANTE ______________________ domiciliat in _______________, str. ________________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, identificat cu ____, seria ____, nr. _______________, CNP _______________________, in calitate de LOCATOR si ______________________ domiciliat in _______________, str. ________________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, identificat cu [...]

700 Total afisari, 1 astazi

Contract ipoteca

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE IPOTECĂ   Încheiat astăzi ……………. la ………………………………   I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Banca ……………………………………………………., cu sediul în ……………………………………………….., reprezentată legal prin …………………………………., domiciliat în ………………………………………….., str. ………………………….. nr. ………., bloc ……….., scara …………, etaj ………., apartament ………., judeţ/sector ……………, cu funcţia de ……………………, în baza împuternicirii nr. ……………………… din …………………………………, în calitate de [...]

761 Total afisari, 1 astazi

Contract donatie teren declarant superficie

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE DONAŢIE   Încheiat astăzi …………. la ……………………………   I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………., str. ………………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ……., apartament ……., sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ………………………… sector/judeţ …………………………….., fiul lui …………………………. şi al …………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) [...]

743 Total afisari, 1 astazi

Contract donatie bunuri mobile

| Tip Contracte | August 14, 2012

  CONTRACT DE DONAŢIE *)   Încheiat astăzi ………………. la …………………………………   I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………, str. ……………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj ……., apartament ….., sector/judeţ …………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) …………………, sector/judeţ ………………………, fiul lui ……………………………………… şi al ……………………………………….., posesorul [...]

817 Total afisari, 1 astazi

Pagina 1 din 212››

Anunturi sponsorizate


Categorii articole blog