Contract donatie

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE DONAŢIE Încheiat astăzi ………….. la ……………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în ………………………………………., str. …………………………………… nr. ………, bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …, sector/judeţ ……………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………….. în (localitatea) ………………………, sector/judeţ ……………………………., fiul lui ………………………….. şi al ……………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate [...]

730 Total afisari, 1 astazi

Contract comodat

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE COMODAT Incheiat astazi ……/…./…… . ……………………………….. domiciliat in ……………………, str. …………………………………. nr. ……., bl. ……., ap. ….., posesor al BI/CI seria ..…, nr. ……………., CNP ……………………..… proprietar al imobilului situat in …………………., str. ……………………….., nr. …….., inscris in C.F. nr. ………………….., Nr. Top …………………………, in calitate de locator Si ….………………………………. domiciliat in …………………., [...]

784 Total afisari, 1 astazi

Contract comision

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE COMISION PENTRU INTERMEDIERE A LOCATIUNII DE IMOBILE I. PARTILE CONTRACTANTE 1. SC ____________________________ cu sediul in _____________________, str. ____________, nr. ______, inscrisa la Registrul Comertului sub nr. ________________, CUI _____________________, reprezentata prin __________________________,, in calitate de COMISIONAR 2. SC ____________________________ cu sediul in _____________________, str. ____________, nr. ______, inscrisa la Registrul Comertului sub [...]

954 Total afisari, 1 astazi

Promisiune vanzare cumparare

| Tip Contracte | August 14, 2012

PROMISIUNE DE VANZARE-CUMPARARE Incheiata azi …../…../………., intre subsemnatii: ………………………………………………… domiciliat(a) in ……………………… str. …………………………, nr. ….., bl. ……, ap. ……, identificat(a) cu CI/BI seria …….. numar ………………… in calitate de promitent vanzator, pe de o parte, si ……………………………………………… domiciliat(a) in ……………………… str. …………………………, nr. ….., bl. ……, ap. ……, identificat(a) cu CI/BI seria …….. numar [...]

1,002 Total afisari, 1 astazi

Pagina 2 din 2‹‹12

Anunturi sponsorizate


Categorii articole blog