Documente racordare gaz – cerere acord distributie

| Info utile | August 15, 2012

Formular 1 Nr. inregistrare…………. Data…………………….. CERERE PENTRU ACORDAREA ACCESULUI LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE (persoane fizice) Catre S.C. DISTRIGAZ S.A. Targul – Mures Sucursala……………………………… 1.Subsemnatul…………………………., domiciliat in……………………… ……………………… ..…………(adresa completa), telefon………………, posesor al B.I/C.I……………………..(serie, nr.), va solicit accesul la sistemul de distributie in vederea alimentarii cu gaze naturale a urmatoarelor aparate de utilizare: [...]

802 Total afisari, 2 astazi

Documente racordare gaz – acord participare

| Info utile | August 15, 2012

ACORD DE PARTICIPARE LA LUCRAREA DE REDIMENSIONARE A RETELEI STRADALE DE GAZ METAN ( CONDUCTA BRANSAMENT) Subsemnatul , domiciliat in Sibiu, Strada , nr. , bloc , sc. , ap. , posesor al buletinului/cartii de identitate seria , nr. , eliberat de Politia Municipiului Sibiu, mentionez ca persoanele din tabelul de mai jos, au acceptul [...]

756 Total afisari, 2 astazi

Documente racordare gaz – acord racordare

| Info utile | August 15, 2012

ACORD DE RACORDARE LA COLOANA DE GAZ METAN PE CASA SCARILOR Proprietarii coloanei de pe casa scarii din tabelul nr. 1, domiciliati in localitatea______, , Strada , nr. , bloc , scara , suntem de acord ca locatarii de pe scara noastra, din tabelul nr. 2 sa se racordeze la coloana de gaz metan: TABEL [...]

1,036 Total afisari, 3 astazi

Procura administrare inclusiv vanzare imobil

| Tip Contracte | August 14, 2012

PROCURĂ Subsemnatul …………………………………………………………. cetăţean ………………………………………., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………., seria ……….. nr. ………………………. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………….., cod numeric personal …………………………………………….., împuternicesc prin prezenta [...]

774 Total afisari, 2 astazi

Procura administrare imobil

| Tip Contracte | August 14, 2012

 PROCURĂ DE ADMINISTRARE IMOBIL     Subsemnatul …………………………………………………………… cetăţean …………………………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………….., cod numeric [...]

751 Total afisari, 3 astazi

Extrasul CF

| Info utile | August 14, 2012

În momentul în care se face vânzarea unei proprietăţi este nevoie şi de extrasul de Carte Funciară. Extrasul de carte funciară este actul unde este trecută situaţia juridică a imobilului. Aici sunt trecute toate datele referitoare la descrierea imobilului, numele şi prenumele proprietarilor, actele în care aceştia au dobândit imobilul, sarcinile proprietăţii (ipoteca, interdicţii de [...]

742 Total afisari, 3 astazi

Contract schimb imobiliar

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE SCHIMB Încheiat astăzi ………….. la ……………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. ……………………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………, str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ……………………. sector/judeţ …………………….., fiul lui ……………………………………… şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria [...]

786 Total afisari, 1 astazi

Contract intermediere vanzare

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE INTERMEDIERE PENTRU VANZARE Nr. __________ din ____/____/______   Intervenit intre: A. Dl./dna. _______________________________ in calitate de _____________ angajat la SC _________________ SRL, cu sediul in _________________, reprezentata legal prin ___________________ avand functia de __________________, si, B. Dl./dna. _______________________________ cu domiciliul in __________, str. ______________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, posesor al B.I [...]

862 Total afisari, 2 astazi

Contract intermediere cumparare

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE INTERMEDIERE PENTRU CUMPARARE Nr. __________ din ____/____/______   Intervenit intre: A. Dl./dna. _______________________________ in calitate de _____________ angajat la _________________, cu sediul in ________, str. ______________, nr. _____, reprezentata legal prin ____________________________ avand functia de ___________________, si, B. Dl./dna. _______________________________ cu domiciliul in __________, str. ______________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, posesor [...]

794 Total afisari, 1 astazi

Contract inchiriere

| Tip Contracte | August 14, 2012

  CONTRACT DE INCHIRIERE   ziua ____, luna ___, anul _______   I. PARTILE CONTRACTANTE ______________________ domiciliat in _______________, str. ________________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, identificat cu ____, seria ____, nr. _______________, CNP _______________________, in calitate de LOCATOR si ______________________ domiciliat in _______________, str. ________________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, identificat cu [...]

723 Total afisari, 3 astazi

Pagina 2 din 3‹‹123››

Anunturi sponsorizate


Categorii articole blog