Contract ipoteca

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE IPOTECĂ   Încheiat astăzi ……………. la ………………………………   I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Banca ……………………………………………………., cu sediul în ……………………………………………….., reprezentată legal prin …………………………………., domiciliat în ………………………………………….., str. ………………………….. nr. ………., bloc ……….., scara …………, etaj ………., apartament ………., judeţ/sector ……………, cu funcţia de ……………………, în baza împuternicirii nr. ……………………… din …………………………………, în calitate de [...]

787 Total afisari, 2 astazi

Contract donatie teren declarant superficie

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE DONAŢIE   Încheiat astăzi …………. la ……………………………   I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………., str. ………………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ……., apartament ……., sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ………………………… sector/judeţ …………………………….., fiul lui …………………………. şi al …………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) [...]

767 Total afisari, 1 astazi

Contract donatie bunuri mobile

| Tip Contracte | August 14, 2012

  CONTRACT DE DONAŢIE *)   Încheiat astăzi ………………. la …………………………………   I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………, str. ……………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj ……., apartament ….., sector/judeţ …………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) …………………, sector/judeţ ………………………, fiul lui ……………………………………… şi al ……………………………………….., posesorul [...]

843 Total afisari, 1 astazi

Contract donatie

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE DONAŢIE Încheiat astăzi ………….. la ……………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în ………………………………………., str. …………………………………… nr. ………, bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …, sector/judeţ ……………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………….. în (localitatea) ………………………, sector/judeţ ……………………………., fiul lui ………………………….. şi al ……………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate [...]

730 Total afisari, 1 astazi

Contract comodat

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE COMODAT Incheiat astazi ……/…./…… . ……………………………….. domiciliat in ……………………, str. …………………………………. nr. ……., bl. ……., ap. ….., posesor al BI/CI seria ..…, nr. ……………., CNP ……………………..… proprietar al imobilului situat in …………………., str. ……………………….., nr. …….., inscris in C.F. nr. ………………….., Nr. Top …………………………, in calitate de locator Si ….………………………………. domiciliat in …………………., [...]

783 Total afisari, 2 astazi

Contract comision

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE COMISION PENTRU INTERMEDIERE A LOCATIUNII DE IMOBILE I. PARTILE CONTRACTANTE 1. SC ____________________________ cu sediul in _____________________, str. ____________, nr. ______, inscrisa la Registrul Comertului sub nr. ________________, CUI _____________________, reprezentata prin __________________________,, in calitate de COMISIONAR 2. SC ____________________________ cu sediul in _____________________, str. ____________, nr. ______, inscrisa la Registrul Comertului sub [...]

953 Total afisari, 4 astazi

Promisiune vanzare cumparare

| Tip Contracte | August 14, 2012

PROMISIUNE DE VANZARE-CUMPARARE Incheiata azi …../…../………., intre subsemnatii: ………………………………………………… domiciliat(a) in ……………………… str. …………………………, nr. ….., bl. ……, ap. ……, identificat(a) cu CI/BI seria …….. numar ………………… in calitate de promitent vanzator, pe de o parte, si ……………………………………………… domiciliat(a) in ……………………… str. …………………………, nr. ….., bl. ……, ap. ……, identificat(a) cu CI/BI seria …….. numar [...]

1,001 Total afisari, 3 astazi

Cum se poate dovedi dreptul de proprietate

| Info utile | August 13, 2012

Cum se poate dovedi dreptul de proprietate ? Atunci când vrem să cumpărăm un imobil trebuie să cunoaştem care sunt actele prin care se poate dovedi dreptul de proprietate al acelui imobil. Au fost cazuri în care oameni de bună credinţă au fost păcăliţi de “falşii proprietari” tocmai din cauză că nu au ştiut ce [...]

644 Total afisari, 1 astazi

Dictionar juridic

| Info utile | August 13, 2012

DICTIONAR DE DREPT CIVIL-DR. MIRCEA N. COSIN & DR. MIRCEA C. COSTIN, LUMINA LEX, BUCURESTI 2004 ANTECONTRACT – conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. Este deci un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord [...]

597 Total afisari, 1 astazi

Pagina 3 din 3‹‹123

Anunturi sponsorizate


Categorii articole blog