Contract comodat

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE COMODAT


Incheiat astazi ……/…./…… .

……………………………….. domiciliat in ……………………, str. ………………………………….
nr. ……., bl. ……., ap. ….., posesor al BI/CI seria ..…, nr. ……………., CNP ……………………..…
proprietar al imobilului situat in …………………., str. ……………………….., nr. …….., inscris in C.F. nr. ………………….., Nr. Top …………………………, in calitate de locator
Si
….………………………………. domiciliat in …………………., str.…………………………………,
nr. ……, bl. …., ap. …., posesor al BI/CI seria ……, nr. ………………, CNP…………………………,
in calitate de locatar.

Partile au convenit urmatoarele:
Locatorul ii va permite locatarului sa locuiasca in imobil, fara pretentii banesti dar cu un ajutor alimentar, atat cat vor fi respectate clauzele stabilite mai jos.

OBLIGATIILE PARTILOR:

OBLIGATIILE LOCATORULUI:
Locatorul va preda locatarului bunul inchiriat, precum si toate accesoriile acestuia, mobilat si in buna stare de functionare a instalatiilor incepand cu data de …………………..
Locatorul nu va stanjeni pe locatar in exercitarea dreptului de folosinta asupra bunului inchiriat si nici nu va face acte care ar putea restrange folosinta acestuia.
Locatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificari, schimbari ale structurii bunului inchiriat, de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre locatar sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului inchiriat.
Pe toata durata contractului, locatorul il va garanta pe locatar contra oricarei tulburari de drept.
Locatorul nu va putea sa inchirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert.

OBLIGATIILE LOCATARULUI:
Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa pastreze in bune conditii bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze.
Locatarul va folosi bunul inchiriat numai potrivit destinatiei prevazute in contract.
Pe toata durata inchirierii locatarul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului inchiriat, respectiv gaz, curent, telefon, apa-canal, degajarea gunoiului etc.
Locatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatiiale bunului inchiriatnumai daca sunt determinate de culpa sa.
Locatarul va raspunde de distrugerea totala sau partialaa bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale.
Locatarul ii va permite locatoruluisa controleze modul cum este folosit bunul inchiriatsi starea acestuiala termenul stabilit in contract.
Locatarul il va instiinta imediat pe locatordespre orice actiune a unei terte persoane care ii tulbura folosinta.
Locatarul nu va face modificari bunului inchiriat decat cu acordul scris al locatorului.
Locatarul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunul inchiriat impreuna cu toate accesoriile, in aceeasi stare in care le-a primit.

LOCATOR                                                                                                                                                    LOCATAR

784 Total afisari, 1 astazi

  

Link-uri sponsorizate

Lasa un raspuns

Trebuie sa fii autentificat pentru a posta comentarii.

Anunturi sponsorizate


Categorii articole blog