Contract intermediere cumparare

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE INTERMEDIERE PENTRU CUMPARARE
Nr. __________ din ____/____/______


 

Intervenit intre:
A. Dl./dna. _______________________________ in calitate de _____________ angajat la _________________, cu sediul in ________, str. ______________, nr. _____, reprezentata legal prin ____________________________ avand functia de ___________________, si,
B. Dl./dna. _______________________________ cu domiciliul in __________, str. ______________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, posesor al B.I / C.I seria _____, nr. ______, eliberat de Politia ___________, la data de ___/___/_____, in calitate de potential cumparator.

Cerinte: _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A intervenit prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:
Art. 1 Pretul de cumparare al imobilului va fi de __________ Euro/USD.
Art. 2 Cumparatorul se obliga sa plateasca societatii comerciale __________________ Srl pentru serviciul de intermediere cumparare, un comision de ____ % din pretul cumpararii. Daca pretul imobilului este exprimat in valuta, plata comisionului se va face in lei la cursul BNR de la data efectuarii platii.
Art. 3 Plata comisionului, calculat asupra pretului stabilit intre vanzator si cumparator, pentru serviciile de intermediere prestate de Sc __________________ Srl, devine scadenta in momentul incheierii antecontractului de vanzare-cumparare, pentru fiecare zi de intarziere prestatorul putand percepe penalitati de intarziere in procent de 10% din comisionul datorat.
Art.4 In cazul in care cumpararea nu se face prin intermediul agentiei imobiliare __________________, cu sediul in __________________, __________________, cumparatorul se obliga la cererea agentiei imobiliare __________________ sa aduca la cunostinta numele vanzatorului, cat si adresa imobilului.
Art. 5 Cumparatorul se obliga sa nu trateze si sa nu contracteze in nici un mod , direct sau indirect, prin persoane fizice si/sau juridice, cu potentialii vanzatori prezentati de agentia imobiliara __________________. Cumparatorul recunoaste ca in situatia aparitiei unor intelegeri separate cu potentialii vanzatori, se produc daune agentiei imobiliare __________________.
Art. 6 In cazul in care cumparatorul nu achita comisionul datorat SC __________________ SRL, aceasta va putea solicita sa plateasca daune in valoare de _ % din pretul cumpararii. In cazul in care nu se achita comisionul pe cale amiabila si se ajunge in instanta de judecata, se va achita de catre cumparator cheltuielile de judecata.
Art. 7 Agentia imobiliara __________________ se obliga sa actioneze prin mijloace specifice, facand cheltuieli de publicitate in vederea promovarii cererii cumparatorului.
Art. 8 Agentia imobiliara __________________ se obliga sa elaboreze si sa redacteze un antecontract de vanzare-cumparare in conditiile stabilite de comun acord de cumparator si potentialul vanzator.
Art. 9 Agentia imobiliara __________________ se obliga sa-l asiste pe cumparator la negocierea pretului imobilului precum si la incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica la notariat.
Art. 10 Agentia imobiliara __________________ nu raspunde de viciile ascunse ale imobilului de care nu a luat cunostinta.
Art. 11 Cheltuielile pentru intocmirea contractului de vanzare-cumparare vor fi suportate de cumparator in conditiile legii.
Art. 12 Prezentul contract s-a incheiat azi __/__/_____, in 2 exemplare, din care unul s-a inmanat potentialului cumparator.
Art. 13 Prezentul contract de intermediere nu are clauza de exclusivitate.
Art. 14 Prezentul contract constituie titlu executoriu.

CUMPARATOR                                                                                                                       SC __________________ SRL

 

Fisa imobile vizionate:

Nr. crt. Nume Prenume BI/CI Adresa Data Semnatura

1. ……………………………………………………………………………………………………. .

2. ……………………………………………………………………………………………………. .

3. ……………………………………………………………………………………………………. .

4. ……………………………………………………………………………………………………. .

5. ……………………………………………………………………………………………………. .

6. ……………………………………………………………………………………………………. .

7. ……………………………………………………………………………………………………. .

8. ……………………………………………………………………………………………………. .

9. ……………………………………………………………………………………………………. .

10. ……………………………………………………………………………………………………. .

 

794 Total afisari, 1 astazi

  

Link-uri sponsorizate

Lasa un raspuns

Trebuie sa fii autentificat pentru a posta comentarii.

Anunturi sponsorizate


Categorii articole blog