Procura administrare imobil

| Tip Contracte | August 14, 2012

 PROCURĂ DE ADMINISTRARE IMOBIL


 

 

Subsemnatul …………………………………………………………… cetăţean …………………………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………….., cod numeric personal ………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe …………………………………………………………… cetăţean …………………………………….., născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………….., cod numeric personal ………………………………………………, ca în numele meu şi pentru mine, să efectueze orice act sau fapt juridic, pentru o bună administrare şi conservare a dreptului meu de proprietate asupra apartamentului nr. …………… situat în localitatea …………………………….., str. ………………………….. nr. ………, bloc …………., scara …………., etaj ……….., sector/judeţ ……………………….., dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. ……………… din …………………., încheiat cu …………………………. .

Mandatarul meu se va ocupa de întreţinerea apartamentului, putând lua, după libera sa apreciere, orice măsuri pentru administrarea şi conservarea acestuia, ca un bun proprietar.

Mandatarul meu este împuternicit, totodată, să închirieze apartamentul unor persoane fizice sau juridice, la libera sa apreciere, va stabili, în toate condiţiile cele mai avantajoase mie, toate clauzele contractului de închiriere, inclusiv chiria. Va încasa, pentru mine şi în numele meu, chiriile, dând chitanţe descărcătoare de primirea lor, va urmări şi asigura respectarea contractelor încheiate, va putea introduce orice acţiune civilă pentru plata chiriei sau pentru evacuarea chiriaşilor ce nu şi-au îndeplinit această obligaţie.

Redactată şi editată/dactilografiată în …………. exemplare, la …………….., astăzi, data autentificării.

S-au eliberat părţilor …………………. exemplare.

 

 

 

 

 

 

MANDANT                                                                                                                                         MANDATAR

 

753 Total afisari, 1 astazi

  

Link-uri sponsorizate

Lasa un raspuns

Trebuie sa fii autentificat pentru a posta comentarii.

Anunturi sponsorizate


Categorii articole blog