Contract comodat

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE COMODAT Incheiat astazi ……/…./…… . ……………………………….. domiciliat in ……………………, str. …………………………………. nr. ……., bl. ……., ap. ….., posesor al BI/CI seria ..…, nr. ……………., CNP ……………………..… proprietar al imobilului situat in …………………., str. ……………………….., nr. …….., inscris in C.F. nr. ………………….., Nr. Top …………………………, in calitate de locator Si ….………………………………. domiciliat in …………………., [...]

758 Total afisari, 1 astazi

Anunturi sponsorizate


Categorii articole blog