InfoLex imobiliar – legea vanzarii locuintelor

| Info utile | August 15, 2012

Legea nr. 85 publicata in M.Of. nr. 180 din data: 07/29/92 Art. 1. Locuintele construite din fondurile statului pot fi cumparate de titularii contractelor de inchiriere, cu plata integrala sau in rate a pretului, in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie si ale prezentei legi. Sint exceptate [...]

1,287 Total afisari, 1 astazi

Procura administrare inclusiv vanzare imobil

| Tip Contracte | August 14, 2012

PROCURĂ Subsemnatul …………………………………………………………. cetăţean ………………………………………., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………., seria ……….. nr. ………………………. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………….., cod numeric personal …………………………………………….., împuternicesc prin prezenta [...]

750 Total afisari, 1 astazi

Contract intermediere vanzare

| Tip Contracte | August 14, 2012

CONTRACT DE INTERMEDIERE PENTRU VANZARE Nr. __________ din ____/____/______   Intervenit intre: A. Dl./dna. _______________________________ in calitate de _____________ angajat la SC _________________ SRL, cu sediul in _________________, reprezentata legal prin ___________________ avand functia de __________________, si, B. Dl./dna. _______________________________ cu domiciliul in __________, str. ______________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, posesor al B.I [...]

839 Total afisari, 1 astazi

Promisiune vanzare cumparare

| Tip Contracte | August 14, 2012

PROMISIUNE DE VANZARE-CUMPARARE Incheiata azi …../…../………., intre subsemnatii: ………………………………………………… domiciliat(a) in ……………………… str. …………………………, nr. ….., bl. ……, ap. ……, identificat(a) cu CI/BI seria …….. numar ………………… in calitate de promitent vanzator, pe de o parte, si ……………………………………………… domiciliat(a) in ……………………… str. …………………………, nr. ….., bl. ……, ap. ……, identificat(a) cu CI/BI seria …….. numar [...]

972 Total afisari, 1 astazi

Anunturi sponsorizate


Categorii articole blog